Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Faq

Co to jest kontrakt psychoterapeutyczny?

Ważnym elementem kończącym etap konsultacji jest zawarcie kontraktu terapeutycznego (do tych aspektów należy min. ustalenie celów terapii, zasady prowadzenia procesu terapeutycznego, terminy spotkań, częstotliwości, odpłatności, zasady poufności oraz poddawanie procesu terapeutycznego superwizji).Zawarcie kontraktu terapeutycznego jest istotnym elementem powodzenia psychoterapii, określającym zasady jej prowadzenia oraz określeniem oczekiwanych zmian.

Czym jest superwizja?

Każdy profesjonalny psychoterapeuta powinien poddawać swoją pracę procesowi superwizji. Najogólniej ujmując jest to poddanie analiza przebiegu procesu psychoterapeutycznego pacjenta, celem określenia prawidłowości prowadzenia psychoterapii. Celem superwizji jest zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa wobec oddziaływań terapeuty oraz zapewnienie terapeucie dobrego rozumienia trudności pacjenta i określania odpowiednich kierunków zmian (np. konsultacja z superwizorem obejmuje diagnozę trudności pacjenta, merytoryczną pomoc nad przebiegiem procesu psychoterapii, merytoryczną konsultację nad jakością stosowanych oddziaływań terapeutycznych, merytoryczną konsultację nad uwzględnieniem włączania w proces psychoterapii innych specjalistów np. lekarzy różnych specjalności w zależności od obserwowanych trudności).

O co należy zapytać psychoterapeutę?

Pacjent ma prawo znać nurt w którym pracuje terapeuta, pozyskać informację o poddawaniu procesu terapeutycznego superwizji, pozyskać wiedzę o ukończonych szkoleniach, doświadczeniu zawodowym, przynależności do organizacji zrzeszających i nadzorujących pracę psychoterapeutyczną.

Czy psychoterapeutę obowiązuje tajemnica?

Wszystkie informacje otrzymywane podczas konsultacji psychologicznych oraz tematy poruszane podczas pomocy psychologicznej i psychoterapii są objęte tajemnicą zawodową, w wyniku której psychoterapeuta nie ujawnia ich osobom trzecim. Tajemnicą zawodową objęty jest również sam fakt bycia pacjentem korzystającym z pomocy lub psychoterapii. W wyjątkowej sytuacji, tj. w przypadku poważnego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, psychoterapeuta jest zobowiązany do podjęcia stosownych działań mających na celu dobro i ochronę pacjenta, tylko wobec osób i instytucji do tego odpowiednich, co zawsze jest uprzednio konsultowane z pacjentem.

Czym charakteryzuje się psychoterapia psychodynamiczna skoncentrowana na przeniesieniu (TFP)?

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (TFP) to model pracy w obrębie nurtu psychoterapii psychodynamicznej, ukierunkowany na leczenie zaburzeń osobowości (zwłaszcza borderline i narcystycznych). TFP łączy podejście psychodynamiczne ze strukturą i określonym settingiem. Cele leczenia to: zmiana osobowości, mająca swoje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu pacjenta i w satysfakcji w jego życiu interpersonalnym i zawodowym, jak też w poprawie objawowej. TFP rozwijana jest od 30 lat przez klinicystów i pracowników naukowych z Instytutu Zaburzeń Osobowości Weill Cornell Medical.

Jak długo trwa terapia?

Konkretnego czasu, przez który trwa terapia psychodynamiczna, podać niestety nie można – ilość koniecznych do poprawy stanu psychicznego pacjenta sesji jest zależna m.in. od tego, jaki problem podlega leczeniu, a także od tego, jak szybko pojawiają się efekty wdrożenia terapii. Ogólnie jednak terapia psychodynamiczna raczej trwa dłużej niż krócej – zdarza się, że cykl terapeutyczny trwa kilka miesięcy, ale i może on trwać nawet kilka lat. Czas trwania psychoterapii wiąże się z kilkoma składowymi: Pierwszym jest specyficzny rodzaj pracy nad zgłaszanymi objawami lub problemami w zakresie osobowości pacjenta. Poznanie organizacji osobowości pacjenta, a następnie odsłonięcie źródeł wnoszonych trudności to zaledwie początek pracy. Aby zmiany mogły nastąpić potrzeba czasu. Drugim ważnym czynnikiem pracy terapeutycznej jest kształtująca się więź terapeutyczna. Relacja, która zmienia się w czasie pozwala pacjentowi na swobodniejsze ujawnianie się uczuć i emocji względem terapeuty. Pokazuje to, w jaki sposób pacjent przeżywa bliskie i znane mu osoby i jak funkcjonuje w relacjach z nimi. Trzecim ważnym aspektem jest stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa, które tworzy się poprzez bycie w relacji przez dłuższy czas.

W jakich godzinach odbywają się spotkania psychoterapeutyczne?

Od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy gabinetu oraz możliwości czasowych pacjenta. Czas trwania spotkania (konsultacji) to 50 minut.